Call centrum
02 4445 7777
PO-PIA: 9:00-17:00, SO-NE: zatvorené

Poistenie storna letenky mi netreba, až kým...

04.05.2015
« späť
Fotolia74637713S-1-2-poistenie-storna-choroba.jpg

...neochoriem, nezrušia mi pracovnú cestu v zahraničí, nepresunú mi skúšku na vysokej škole, nevytopí ma, príp. ma nezastihne nejaká iná „katastrofa“. A že sa to stáva často, o tom by vedela hovoriť naša kolegyňa z poistného oddelenia.

Keď si kupujete letenku, je nám jasné, že nemyslíte na to, čo všetko sa môže udiať prv, než do lietadla nastúpite.

Hoci si väčšina z nás hovorí, nič sa mi nemôže stať, opak je pravdou. Štatistika za minulý rok hovorí, že až 38 % z poistného za poistenie našich klientov sa im za nevyužitú letenku vrátilo späť.

KOĽKO STOJÍ POISTENIE STORNA LETENKY?

Ponúkame viaceré možnosti poistenia, od poistenia storna objednanej služby cez poistenie liečebných nákladov, komplexné cestovné poistenie vrátane celoročného cestovného poistenia. Všetkým našim klientom odporúčame uzatvoriť si aspoň poistenie storna letenky.

Poistenie vás nevyjde draho, zaplatíte zaň len 4,5 % z ceny letenky, ale môže vám zachrániť investovanú sumu do leteniek.
Poistenie storna leteniek od Union poisťovne, ktoré ponúkame našim klientom, je unikátom na Slovensku, pretože inde takto ponúkané samostatné poistenie storna letenky nenájdete.

PREČO JE DOBRÉ MAŤ POISTENIE STORNA:

 • šetrí vaše peniaze, a to nielen v prípade zdravotných problémov,
 • šetrí váš čas,
 • platí pre letenky aj pre zájazd,
 • platí pre vás aj spolucestujúce osoby,
 • v prípade rodiny, pri ochorení jedného jej člena ušetrí náklady na cestu všetkým.
   

KTO JE SPOLUCESTUJÚCA OSOBA A KTO RODINA?

 • Spolucestujúca osoba je osoba, ktorá je s cestujúcim uvedená v rezervácii letenky. Nemusí byť blízkou osobou poisteného, ale zakúpila si letenku či zájazd s cieľom cestovať spoločne s poisteným.
 • Rodina je manžel/ka a ich deti do veku 18 rokov, ktorí sú spolu uvedení na poistnej zmluve.
  Rodinou, v poňatí Union poisťovne, už NIE SÚ starí rodičia, strýkovia, tety a pod.

 

KEDY JE MOŽNÉ SI POISTENIE STORNA LETENKY ZAKÚPIŤ A ODKEDY PLATÍ?

 • Poistenie storna letenky (objednanej služby) je možné uzavrieť najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy bola letenka zakúpená. Rozhodujúci je dátum na doklade o zaplatení.
 • Poistenie storna letenky začína platiť nasledujúci deň po jeho uhradení a končí dňom nástupu na let (pri obojsmernej letenke dňom nástupu na spiatočný let).

 

AKO SI POISTENIE STORNA LETENKY ZAKÚPIŤ?

 • Poistenie storna letenky sa dá zakúpiť online spolu s letenkou počas rezervácie alebo dodatočne najneskôr do 2 pracovných dní od zakúpenia letenky..
 • Pri dodatočnom dokúpení storna letenky nás treba kontaktovať telefonicky alebo emailom.
   


PREČO SA POISTENIE STORNA LETENKY OPLATÍ?

Ak máte zakúpenú letenku nízkonákladovej spoločnosti, ako napr. Ryanair, Wizz Air, easyJet, Germanwins,... a nemali by ste uzatvorené poistenie storna letenky a letenku by ste potrebovali stornovať napr. kvôli chorobe, zrušenej pracovnej ceste či iným storno dôvodom, cena letenky prepadne v prospech leteckej spoločnosti, nič sa vám nevráti.

Ak si však uzatvoríte poistenie storna letenky a nastane niektorý z dôvodov uvedených v poistných podmienkach, je možné vrátenie plnej sumy (t. j. do 100 % z ceny) alebo časti sumy (t.j. do 80 % z ceny).

Pri klasických leteckých spoločnostiach (Austrian, Air Berlin, ČSA, Air France – KLM, Delta,...) vracia určitú časť letecká spoločnosť a zvyšok (stornopoplatok), o ktorý by ste prišli, si môžete, ak vám nastal niektorý z dôvodov uvedených v poistných podmienkach, uplatniť v poisťovni.

 

NA AKÉ PRÍPADY SA POISTENIE STORNA LETENKY VZŤAHUJE?

1. Ak sa poistíte, máte právo na úhradu:

 • stornopoplatku, ktorý vám vyúčtuje poskytovateľ služby,
 • poplatku za zmenu termínu vopred objednanej dopravy,

a to v prípade, že  nemôžete využiť vopred zakúpenú letenku z nasledovných dôvodov:

 • akútna choroba poisteného alebo jeho blízkej osoby,
   
 • úraz poisteného alebo jeho blízkej osoby,
   
 • hospitalizácia poisteného alebo jeho blízkej osoby,
   
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby,
   
 • akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia maloletého dieťaťa,
   
 • nedobrovoľná strata zamestnania poisteného z dôvodu výpovede zo strany jeho zamestnávateľa,
   
 • živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zdraví poisteného,
   
 • vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení,
   
 • škoda spôsobená poistenému trestným činom tretej osoby,
   
 • oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, že v mieste pobytu, kam ste mali vycestovať alebo že v krajine, ktorou ste mali prechádzať, je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu živelnej udalosti, vojny, občianskych nepokojov, terorizmu a z uvedených dôvodov ministerstvo neodporúča do konkrétneho miesta pobytu vycestovať.


Poistné plnenie v týchto prípadoch predstavuje max. 100 % z ceny zakúpenej letenky. Max. výška poistného plnenia je 1000 €/osoba, spolu za všetky osoby na poistnej zmluve max. 3000 €.

2. Ak sa poistíte, máte navyše právo na úhradu:

 • stornopoplatku, ktorý vám vyúčtuje poskytovateľ služby,
 • poplatku za zmenu termínu vopred objednanej dopravy,

a to v tom prípade, že nemôžete využiť vopred zakúpenú letenku z nasledovných dôvodov:

 • zamietnutie žiadosti o pridelenie víz príslušným zastupiteľským úradom krajiny, do ktorej chce poistený vycestovať,
   
 • zmeškanie odchodu lietadla do zahraničia z dôvodu dopravnej nehody (ktorej priamym účastníkom ste boli, pričom k dopravnej nehode došlo počas vašej prepravy na letisko, z ktorého ste mali odlietať),
   
 • zmeškanie odchodu lietadla do zahraničia z dôvodu technickej poruchy dopravného prostriedku (ktorým ste sa mali prepraviť na letisko, z ktorého ste mali odlietať),
   
 • nepredvídaná zmena pôvodného termínu skúšky (z prevádzkových dôvodov školy alebo nepredvídaná zmena pôvodného termínu skúšky zo strany skúšajúceho, ktorý mal skúšku vykonať, pokiaľ ste zapísaný ako študent riadneho denného štúdia na vysokej škole),
   
 • nepredvídané zrušenie služobnej cesty (z dôvodu zrušenia konferencie, sympózia, kongresu, výstavy alebo iného dlhodobo plánovaného pracovného stretnutia, na ktorom ste sa mali zúčastniť, zo strany organizátora tejto akcie).

Poistné plnenie v týchto prípadoch predstavuje max. 80 % z ceny zakúpenej letenky. Max. výška poistného plnenia je 1000 €/osoba, spolu za všetky osoby na poistnej zmluve max. 3000 €.

AKO SI UPLATNIŤ POISTENIE STORNA?

Storno letenky je potrebné riešiť najneskôr 24 hod. pred plánovaným odletom v pracovný deň. Pokiaľ je to nevyhnutné stornovať letenku je možné i v deň odletu.

Treba kontaktovať naše zákaznícke centrum alebo požiadať emailom mail o storno letenky. Následne vám bude zaslaný storno formulár, ktorý je potrebné vypísať a späť zaslať na našu emailovú adresu info@letenky.sk. Stornoformulár si môžete stiahnuť aj z dokumentov na stiahnutie na tejto stránke.

V storno formulári je potrebné vypísať nasledovné údaje:

 • číslo faktúry (t.j. variabilný symbol) a rezervačný kód letenky,
   
 • meno a priezvisko cestujúcich, ktorých sa storno letenky týka,
   
 • dátum odletu, dátum návratu späť, odkiaľ – kam mal smerovať let,
   
 • ak máte u nás uzatvorenú  poistku, treba označiť, že ste poistený a že žiadate o pripravenie a zaslanie podkladov pre poisťovňu,
   
 • ďalej označíte dôvod zrušenia letenky (akútne ochorenie, hospitalizácia v nemocnici, úraz, smrť (poisteného alebo blízkej osoby), dopravná nehoda (príp. technická porucha vozidla ), zmena termínu skúšky na VŠ, zrušenie konferencie, výstavy, či kongresu alebo iné – tu je potrebné napísať dôvod storna,
   
 • vypíšete kontaktné údaje osoby, ktorej zašleme podklady pre poisťovňu (meno a priezvisko, adresa s PSČ) a číslo účtu, na ktorý žiadate zaslať sumu za stornovanú letenku (ak ste letenku platili kartou a letíte klasickou spoločnosťou postupujte podľa návodu nižšie),
   
 • v poslednom bode treba vypísať kontaktné údaje osoby, ktorá formulár vypísala (meno, adresa, tel. číslo, emailová adresa, dátum ) a označiť políčko s oprávnením na vykonanie storna.

Všetky ostatné doklady (potvrdenia od lekára, potvrdenia o zrušení skúšky či pracovnej cesty a pod.) zašlete podľa pokynov, ktoré vám prídu s podkladmi, do poisťovne Union.

Letenku som platil platobnou kartou a letím s klasickou leteckou spoločnosťou

V prípade, že bola letenka pri klasických leteckých spoločnostiach platená platobnou kartou, treba zaškrtnúť súhlas so stiahnutím storno poplatku vo výške 33 eur/osoba alebo ho môžete vopred uhradiť na jeden z našich účtov uvedených na rezervácii.

Treba nás však vopred upozorniť, ako stornopoplatok zaplatíte. Pokiaľ tak neurobíte, nie je možné storno letenky vykonať.

V prípade, že nebola letenka platená platobnou kartou a bola uhrádzaná v hotovosti alebo prevodom na účet, storno poplatok vo výške 33 eur/osoba bude po vykonaní refundácie zo strany leteckej spoločnosti automaticky odrátaný z refundovanej sumy.

Následne bude refundovaná suma vrátená späť na kartu, ktorou bola letenka platená, prípadne na uvedený bankový účet.
 

KOĽKO TRVÁ VYBAVENIE STORNA?

V prípade, ak si uplatňujete náhradu škody v leteckej spoločnosti, vybavenie zvyčajne trvá cca jeden mesiac od začatia vybavovania. V individuálnych prípadoch, to môže byť kratšie alebo dlhšie. Záleží na tom, ako celú situáciu posúdi letecká spoločnosť.

V prípade, že si uplatňujete náhradu škody priamo v poisťovni, vybavenie závisí od úplnosti predložených dokladov potrebných k posúdeniu všetkých okolností storna letenky.

Týmto článkom sme vám nechceli nahnať strach z toho, čo všetko vám môže plánovaný odlet skomplikovať, ale dodať vám istotu, že ak sa predsa len niečo vyskytne, tak existuje veľké množstvo prípadov, ktoré pokryje poistenie storna letenky so svojím unikátnym zameraním a vôbec vás nevyjde draho.

Koľkí z vás sa spoliehajú na to, že sa im nemôže nič stať?
 

VYBERTE SI AJ Z OSTATNÝCH TYPOV CESTOVNÉHO POISTENIA:

 © 1998-2016. Všetky práva vyhradené.          Všeobecné obchodné podmienky  |  Ochrana údajov  |  Kontakt

IATA accredited agent